Plánovací kalendář 2023 a fond pracovní doby

Fond pracovní doby, známější spíše ve zkrácené verzi jen jako pracovní doba, určuje čas strávený prací pro zaměstnance. Tato doba je daná zákonem a zaměstnavatel ji může prodloužit ve formě přesčasů jen omezeně a v předem daných situacích. Nevíte si rady? S fondem pracovní doby vám pomůže plánovací kalendář 2023.

Seznamte se s tím, jak dlouho můžete být maximálně v práci a jak zahrnout svůj pracovní čas do plánovacího kalendáře 2023. Snadněji si pak najdete čas nejen pro práci, ale i zábavu.

K čemu slouží fond pracovní doby?

Fond pracovní doby není nic jiného, než oficiální termín pro běžně používanou pracovní dobu. Udává tedy, kolik hodin týdně má být zaměstnanec v práci (přesněji, kolik má odpracovat). Týká se jen těch zaměstnanců, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu. Na základě jejich úvazku a profese pak mohou pracovat 40, 38,5 nebo 37,5 hodin týdně. 

Fond pracovní doby 2023 je při plném úvazku 40 hodin týdně, snížený počet hodin v týdnu se týká určitých profesí a vícesměnného provozu (víc se dočtete v další části). Nezapočítávají se do něj státní svátky, víkendy a řádná dovolená.

Fond pracovní doby při zkráceném úvazku odpovídá tomu, o jak moc zkrácený úvazek jde. Tedy při nejobvyklejším polovičním úvazku je fond pracovní doby 20 hodin týdně, při tříčtvrtečním 30 hodin. Je možné ho libovolně zkrátit, naopak se nesmí prodloužit přes zákonem daný týdenní fond pracovní doby.

Plánovací kalendář 2023 a 2024 ke stažení

Najdete v něm:

 • Dny v týdnu
 • Státem uznané svátky
 • Počet týdnů, počet pracovních dní v týdnu
 • Počet pracovních dnů a hodin v měsíci a čtvrtletí

Ideální pro vaše plánování:

 • Praktický formát A5
 • Přehledný a dobře čitelný
 • Vytisknete si jej jednoduše doma nebo v kanceláři
 • Je úplně zdarma

Kalendář 2023

ke stažení v PDF

Stáhnout kalendář

Kalendář 2024

ke stažení v PDF

Stáhnout kalendář

Plánovací kalendář 2023 dává přehled o fondu pracovní doby

Chcete-li mít dokonalý přehled o svém fondu pracovní doby, je plánovací kalendář 2023 tím nejlepším nástrojem. Na první pohled v něm vidíte, kolik má pracovních dnů který týden, měsíc i čtvrtletí v roce. Pro měsíc a čtvrtletí ihned zjistíte i počet pracovních hodin. 

Jak vychází fond pracovní doby v konkrétním roce, záleží na rozložení dnů pracovního volna (státních svátků). Obvykle to bývá takto:

Týdenní fond pracovní doby odpovídá pracovní době v jednom dni vynásobené obvyklými pěti pracovními dny. Při běžných 8 hodinách a 5 dnech to je 40 hodin týdně, ve kterých musíte být na plný úvazek v práci. Stanovuje to zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 79.  U některých profesí a směnných provozů je tato doba ze zákona kratší:

 • Zkráceně jde o zaměstnance ve ztížených podmínkách, hlavně fyzicky pracující v dolech a báňských pracovištích, kteří mohou pracovat maximálně 37,5 hodin týdně,
 • Také o ty, kteří pracují ve vícesměnném nebo nepřetržitém provozu. Doba se zkracuje na 37,5 hodin týdně,
 • Ti, kteří chodí na dvousměnný provoz, mohou pracovat nejdéle 38,75 hodin týdně.
Jistě, v pracovní době se má … pracovat

Měsíční fond pracovní doby

Měsíční fond pracovní doby se řídí počtem dnů v měsíci i tím, kolik z nich připadá na víkendy. Obvykle to bývá 21 nebo 22 dní. Například v lednu 2023, který má 31 dní, je 22 pracovních dní.

Ale v březnu nebo srpnu, které mají stejný počet dní jako leden, je pracovních dní 23 (tedy vůbec nejvíc). To se hodí vědět třeba při plánování dovolených.

Se vypočítá tak, že se počet pracovních dní vynásobí průměrnou pracovní dobou v jednom dni. V případě, že pracujete na směny, zjistíte tento údaj vynásobením počtu naplánovaných směn s počtem hodin za jednu směnu.

Získáte tak individuální fond pracovní doby

Roční fond pracovní doby

Je informace zaměstnavatele, kolik hodin zaměstnanec odpracuje v daném roce. Zaměstnavatelé tento údaj využívají hlavně pro zaměstnance, kteří u nich pracují sezónně. A není proto možné jejich práci naplánovat podle měsíčního (týdenního) fondu pracovní doby.

Jaký bude počet pracovních dní v roce 2023?

Pracovních dní bude 250 v roce 2023, s placenými svátky to vychází na 260 pracovních dní. Jde tedy o 2000 hodin v práci a 2080 pracovních hodin i při započítání státních svátků. Tento údaj platí pro standardní osmihodinovou pracovní dobu.

Nejnáročnější bude hned první čtvrtletí, ve kterém je 520 pracovních hodin a jediný svátek připadá na víkend (Nový rok v neděli 1. 1. 2023).

Vynahradí to druhé čtvrtletí, ve kterém je sice také 520 pracovních hodin. Ale ve skutečnosti jich bude 488, protože 32 hodin připadá na státní svátky (Velikonoce v pátek a v pondělí a oba květnové svátky vychází na pondělky). 

Pracovní doba a přesčasy

Při plánování toho, kolik času strávíte v práci, je určitě dobré zohlednit i možné přesčasy. Přestože je zaměstnavatel může využít jen jako nárazové a výjimečné řešení, u některých oborů je možné je předpokládat.

Zaměstnavatel je ale nemůže do pracovního rozvrhu předem naplánovat, musí je využít kvůli vážným provozním důvodům. Nařizuje je tak v případě potřeby (na jeho pokyn nebo při dobrovolném souhlasu zaměstnance). 

Přesčasy nelze zaměstnavatelem zneužívat

Z práce přesčas se tak nemůže stát pravidelná záchrana zaměstnavatele v případě, kdy mu chybí zaměstnanci. Zároveň se musí řídit zákonem a dodržet limity pro práci přesčas: v jednom týdnu to může být maximálně osm hodin a za kalendářní rok 150 hodin.

Kromě toho musí dodržet i takzvané vyrovnávací období, kdy může zaměstnavatel požadovat práci přesčas po 26 týdnů (které jsou nepřetržitě za sebou). Při kolektivní smlouvě sjednané odbory to může být až 52 týdnů.

Jak je to s evidencí pracovní doby?

Nejdřív je důležité rozlišit, že evidence pracovní doby není to stejné jako evidence docházky, i když se tyto dva pojmy často zaměňují. 

Evidence docházky

Doba, po kterou byl zaměstnanec přítomný na pracovišti. Ale nemusel pracovat úplně celou tuto dobu. Ze zákona není povinné ji evidovat, zaměstnavatel to může dělat pro své účely (hlavně bezpečnostní, například pomocí elektronických karet nebo čipů pro označení příchodu a odchodu z práce).

Evidence pracovní doby

Je odpracovaná doba zaměstnance a tu má zaměstnavatel povinnost evidovat ze zákona. Není určené, jak přesně má tato evidence vypadat. Ale při kontrole musí být jasně doložitelná, třeba když to vyžaduje inspektorát práce. Díky této evidenci se zpracovávají mzdy, a proto musí být přehledná, průkazná a musí se archivovat.

Fond pracovní doby pro DPČ a DPP

Rozdílné je to při stanovení fondu pracovní doby pro Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a Dohody o provedení práce (DPP). 

U DPČ můžete odpracovat nejvíc polovinu standardního týdenního fondu, tedy 20 hodin týdně. Jde o průměr, tedy v jednom týdnu můžete pracovat plných 40 hodin a v dalším byste pak neměli odpracovat nic.

Není ale omezen maximální počet za rok jako u DPP. A také s jedním zaměstnavatelem můžete dohod o pracovní činnosti uzavřít víc. To se hodí v případě brigád, kdy potřebujete pracovat nepravidelně.

Pozor si ale dejte na povinné odvody a to, jestli by se vám v případě uzavření víc dohod víc nevyplatil klasický zaměstnanecký poměr se všemi jeho výhodami (jako je nemocenská nebo dovolená).

U DPP můžete odpracovat maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Těchto dohod můžete mít uzavřených víc, ale pokaždé s jiným zaměstnavatelem.

Za titulní fotku díky sol on Unsplash.